Vi analyserar varje enskilt fall för att på bästa sätt tillgodose klientens individuella behov

Vi analyserar varje enskilt fall för att på bästa sätt tillgodose klientens individuella behov

/01 Fastighetsrätt

Försäljning och inköp av fastigheter
Legalisering av bostäder, mark och nya bygglov
Uppdatering av fastighetsregistret
Uppdatering i Spanska registret för taxeringsvärde (Referencia Catastral)
Planering och utveckling
Uppdelning och avstyckning
Delat ägarskap
Besiktning och försäkring

/02 Arvsrätt

Spanska Testamenten
Rådgivning om hur man upprättar ett spanskt testamente och förklaring av de skattemässiga konsekvenserna
Arv av spanska tillgångar
Boutredning

/03 Skatterätt

Hjälp med att erhålla ditt identifikations/skattenummer i Spanien (NIE-nummer) (Ansökan för NIE & Uppehållstillstånd)
Inkomstskatt för icke-residenter
Inkomstskatt på kapital
Arvsskatt

/04 Försäljning

När du blivit fastighetsägare i Spanien erbjuder vi dig vår uppföljningsservice, för att göra starten på ditt nya äventyr så problemfritt och enkelt som förväntat. På så sätt kan du glömma det komplicerade arbetet med att arrangera relevanta tjänster och registreringar.